Послуги
  •    Дизайн
  •    Макетування
  •    Редагування
  •    Коректура
  •    Верстка
  •    Підготовка та друк рекламних, іміджевих, ювілейних та подарункових видань
  •    Видання книг для широкого загалу читачів і для окремих фахівців
  •    Видання брошур, буклетів, плакатів, листівок
  •    Видання ексклюзивної продукції
Статус-Україна

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників i розповсюджувачів видавничої продукції № 3808 ДК.

 

Реквізити

р/р 26003270468100
AT «УкрСиббанк», МФО 351005
Код за ЄДРПОУ 36853381
Свідоцтво платника ПДВ 100260272
ІПН 368533826574

Ulti Clocks content

Твій статус -  це твій успіх!